Βρίσκεστε Εδώ: Αρχική / 75W-80 GL-5 Synthetic Valvolin

75W-80 GL-5 Synthetic Valvolin

Περιγραφή / Description

Συνθετική  βαλβολίνη πολλαπλής ρευστότητας υπερυψηλής ποιοτικής στάθμης. Προορίζεται για λίπανση γραναζοκιβωτίων που λειτουργούν σε πολύ βαριές συνθήκες φόρτισης. Προστατεύουν αποτελεσματικά από φθορά και διάβρωση και ανταποκρίνονται στις τελευταίες απαιτήσεις των κατασκευαστών.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 12x1L, 4x4L, 18L, 60L, 205L, 1000L

Προδιαγραφές / Specifications

API GL-4/GL-5, MIL-L-2105D

Εγγύηση / Warranty Motor Plus

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες η Motor Plus λειτουργεί και προσφέρει αυτό τελικό προϊόν ώστε να κρίνεται ικανοποιητικό από τους πελάτες.
ISO 9001 is the international standard for Quality. The standard defines the requirements that Motor Plus operates and offers this end product to be satisfied by customers.