Βρίσκεστε Εδώ: Αρχική / Απιονισμένο Νερό

Απιονισμένο Νερό

Περιγραφή / Description

Απιονισμένο νερό ειδικό για μπαταρίες, ψυγεία αυτοκινήτων, σίδερα ατμού κ.λ.π.Ο απιονισμός είναι η μέθοδος εκείνη επεξεργασίας του νερού που αφαιρεί από αυτό το σύνολον των αλάτων του. Ο απιονισμός επιτυγχάνεται με τη χρήση ρητινών υδρογονικού τύπου(Η+) ισχυρά όξινων για κατακράτηση των κατιόντων και ρητινών υδροξυλικού τύπου(ΟΗ) ισχυρά βασικών για τελική κατακράτηση των ανιόντων.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 4x4L, 20L

Εγγύηση / Warranty Motor Plus

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες η Motor Plus λειτουργεί και προσφέρει αυτό τελικό προϊόν ώστε να κρίνεται ικανοποιητικό από τους πελάτες.
ISO 9001 is the international standard for Quality. The standard defines the requirements that Motor Plus operates and offers this end product to be satisfied by customers.